Underlätta för vårdpersonalen under coronatider

Den pågående coronapandemin har ökat pressen på sjukvården. Vårdpersonal får jobba längre pass under större psykiska påfrestningar än normalt. Detta har uppmärksammats av ICN, en internationell sjuksköterskeorganisation, som uppmanar alla vårdaktörer att ta hand om sin vårdpersonal bättre. Läs om deras uppmaningar i den här artikeln.

Att säga att spridningen av Covid-19 påverkat samhället i en stor omfattning kommer inte som en överraskning för någon. Olika verksamheter har periodvis hållits stängda och många människor har blivit av med sina jobb. Restauranger och krogar samt nöjesvärlden är bara två sektorer som har det väldigt svårt just nu. En sektor som däremot jobbar hårdare än någonsin är vårdsektorn. Mycket övertid och psykiskt krävande arbetspass har skapat en situation där vården är i akut behov av avlastning. Ett sätt att göra detta kan vara att ta in stafettläkare som temporärt tar över från ordinarie personal.

Vårdpersonal är hårt ansatt under coronapandemin

Nu ökar utbrändhet och psykisk ohälsa hos vårdpersonal över hela världen. Tidningen Vårdfokus rapporterar om att ICN nu larmar om detta. Inte för att det är något nytt, SVT Nyheter skildrade så tidigt som förra sommaren att sjukvårdspersonal plågades av stress och oro i kölvattnet av coronapandemin. En annan oroande trend är att vårdpersonal runtom i världen i ökande utsträckning rapporterar att de stigmatiseras på grund av sitt yrke. Människor är rädda för smitta och vårdpersonal uppfattas som smittbärare. Det är av dessa anledningar som ICN nu inlett en kampanj med målsättningen att få stater och sjukvårdsorganisationer att bättre ta hand om sin sjukvårdspersonal. De uppmanar nu alla aktörer inom sjukvården att:

  • Ta fram riktlinjer för hur stigmatisering av sjuksköterskor ska hanteras
  • Öka stödet för att förebygga posttraumatisk stress
  • Ge sjuksköterskor bättre möjligheter och verktyg att stötta varandra

Vaccinering av vårdpersonal kan lätta på trycket

En annan faktor som ökar stressen för vårdpersonalen är förstås också att de löper ökad risk att drabbas av Covid-19. Med det följer en rädsla för att i förlängningen smitta närstående. Förhoppningsvis kommer den stressen minska under 2021 års inledande månader. Folkhälsomyndigheten och regionerna jobbar för fullt med att prioritera viss vårdpersonal för vaccinationer.