Lär dig mer om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är en del av mångas vardag och alla hanterar det på olika sätt. Det många inte vet är att psykisk ohälsa kan komma i många olika former och är vanligare än vad en kan tro. 

Alla personer runt om i världen hanterar sina känslor på olika sätt. Vissa upplever starkare känslor än andra och vissa känner ingenting. Om en person har svårt att hantera sina känslor kan det ligga en psykisk sjukdom som förklaring till detta och det är ingenting att skämmas över. Omkring 18 procent av Sveriges befolkning lider av en psykisk sjukdom och det kan vara allt från oro och sömnbrist till bipolär och schizofreni. När en person blir diagnostiserad med en psykisk sjukdom betyder det att denne har psykisk ohälsa. 

Stress, oro och panikångest

Tillstånd som många har i sin vardag är stress, oro, sömnbrist och panikångest. Dessa triggas vanligtvis av för hög arbetsbelastning eller orosmoment. Dessa fyra hänger även ihop och kan utlösa varandra. Stress kan göra att du sover dåligt, vilket gör att du känner dig nedstämd och orolig och slutligen kan det trigga panikångest. Detta tillstånd går att bota med hjälp av exempelvis kognitiv beteendeterapi och mediciner kan hjälpa till i återhämtningen.

Psykiska sjukdomar

Det finns psykiska sjukdomar som kan vara svårare att hantera än exempelvis stress. Bipolär och borderline är sjukdomar påverkar dina känslor mer än vanligt. Alla kan i olika tider i livet uppleva humörsvängningar och att de känner sig nedstämda, men om det påverkar  vardagen negativt ofta så kan det vara en sjukdom som ligger bakom det. Även här går det att få medicinering vid behov. 

Med hälsan i behåll

Psykisk ohälsa innebär inte att en person alltid är sjuk, utan det finns möjlighet till full återhämtning och medicinering så det blir hanterbart. Det finns dessutom dem som inte kommer uppleva psykisk ohälsa någon gång i livet. För att bedöma om en person är vid god psykisk hälsa ses deras allmäntillstånd över. Att vara trivsam med livet och kunna känna lycka är tecken på god psykisk hälsa.