Psykopaten är ofta charmig och munvigPsykopater är mästare på att övertyga sin omgivning om sin förträfflighet Ansikte på en manPsykopater finns överallt i samhälletDu kan aldrig vinna mot en psykopat.Psykopater är mästare på att manipulera sin omgivning. Ansikte på en kvinnaEn psykopat upplevs ofta som mycket trevlig vid första kontakten.Välkommen till hemsidan psykopat.seHär hittar du information om beteendestörningar Ansikte på en manPsykopater är inte som andra.Bild på en psykopat
Bild på en psykopat

Vad är en sociopat?

En sociopat har samma kännetecken som en psykopat. Sociopaten har haft en utsatt barndom (våld, övergrepp, otrygghet etc). Som givit honom/henne en personlighet som skiljer sig från det som brukar anses som normalt.

Bild på en glad kille
Sociopaten uppvisar samma beteende som en psykopat. Sociopaten liksom psykopaten ser sig själv som högre eller bättre än alla andra. Han anser sig kunna kräva speciell beundran och respekt av andra.

Vissa författare som forskat på sociopati/psykopati ifrågasätter om det är två olika personlighets störningar. Det skulle kunna vara en och samma störning. I de fall som trauman under uppväxten lett till en sociopatiskt beteende så skulle det även i detta fall kunna bero på hjärnskador.

En annan teori som framförts är att ett sociopatiskt beteende kan bero på både miljön under uppväxten samt hjärnskador. Dvs att en problematisk uppväxt i samband med en störning på hjärnan tillsammans skapar sjukdomen sociopati.

Samma teori säger att om uppväxten varit normal utan sociala trauman så hade personen inte utvecklat sitt sociopatiska beteende.kontakt(alfaslang)psykopat.se


© 2006-2009 psykopat.se


www.psykopat.se har funnit på nätet sedan 1 december 2006.
www.psykopat.se ger tips på hur man hanterar en relation med en psykopat.