Psykopaten är ofta charmig och munvigPsykopater är mästare på att övertyga sin omgivning om sin förträfflighet Ansikte på en manPsykopater finns överallt i samhälletDu kan aldrig vinna mot en psykopat.Psykopater är mästare på att manipulera sin omgivning. Ansikte på en kvinnaEn psykopat upplevs ofta som mycket trevlig vid första kontakten.Välkommen till hemsidan psykopat.seHär hittar du information om beteendestörningar Ansikte på en manPsykopater är inte som andra.Bild på en psykopat
Bild på en psykopat

Beteendestörning hur yttrar den sig?

Ofta används ordet personlighetstörningar synonymt med beteendestörningar.

Det finns ett stort antal beteendestörningar. Gemensamt för dessa är att den som har en störning haft den under lång tid. Personen förstår ofta inte själv att hon/han har en störning. Störningen påverkar personens hela livssituation. Den påverkar personens relationer till omgivningen, men även personens egna tankemönster.

Bild på en beteendestorning
Det går inte att se på en person om den har en beteendestörning.

Några av de mest omskrivna beteendestörningarna är:

  1. Fobisk beteendestörning
  2. Borderline
  3. Tvångsmässig beteendestörning
  4. Osjälvständig störning
  5. Antisocial störning
  6. Narcissistisk störning
De flesta människor har i större eller mindre grad någon beteendestörning. Ofta är dock störningen så liten att den inte är något problem för personen eller omgivningen.

Det går normalt inte vid ett första möte med en person avgöra om personen lider av någon störning. Psykopater upplevs ibland som mycket älskvärda personer de första gångerna man träffar dom. De är mästare på att uppträda som "normala" personer.kontakt(alfaslang)psykopat.se


© 2006-2009 psykopat.se


www.psykopat.se har funnit på nätet sedan 1 december 2006.
www.psykopat.se ger tips på hur man hanterar en relation med en psykopat.